4.4 Checkout ve Fatura İşlemleri

a. Self Payment Oda/Folyo nasıl Checkout edilir?

Sistem otelde bir odanın veya folyonun checkout edilebilmesi için bakiyesinin muhakkak sıfır olması gerekir.

Check out etmek için odanın/folyonun içerisinden Checkout butonuyla veya odayı seçerek sağ tıklayıp "Checkout" seçilerekte yapılabilir.

b. City Ledger Oda/Folyo nasıl Checkout edilir? (Hesabı Cariye Atma)

Ödeme tipi City Ledger olan bir rezervasyona sistem checkin sırasında otomatik olarak 2 folyo açar. Misafir ekstraları için açılan ilk folyo odaya çift tıklayınca açılan Oda folyosudur. İkinci folyo yine aynı rezervasyona bağlı olan ve misafirin konaklama ücretlerinin basıldığı Master Folyodur. Master folyoya oda folyosunun sağ üst kısmında bulunan "Folyo Arama" butonundan veya Aktif Folyolar'dan erişilebilir.

Şirketin sonradan ödeyeceği miktar ödeme kısmından hesap adı "122 - City Ledger / Kredili Konaklama" seçilerek cariye kaldırılır. Bakiye sıfırlandıktan sonra checkout işlemi folyonun üst kısmında bulunan checkout butonundan yapılır.

**Çıkış yapmış tüm folyolar Hareketler -> Folyo Arama kısmından görüntülenebilir, faturası kesilmediyse kesilebilir veya geriye alınabilir.

c. Fatura Nasıl Kesilir?

Sistem Otel'de fatura kesmek işlemini bir çok yerden yapabilirsiniz.

  • Odanın veya Folyonun içinden "Fatura" butonunu kullanarak,

  • Hareketler -> Folyo Arama kısmındaki "Fatura Kes" butonundan,

  • Hareketler -> Fatura Hareketleri -> Faturalanabilir Folyolar kısmındaki "Fatura Kes" butonundan,

  • Son olarak folyo içerisinde sadece istenilen postingler, toplam bakiyesi sıfır olacak şekilde seçilip sağ tıklanarak "Fatura Kes" seçilerek fatura kesilebilir.

Her dört metot sonucunda aynı ortak fatura kesme ekranı gelir. Bu ekranda dikkat edilmesi gereken en önemli hususlar şöyledir:

  1. Fatura No kısmındaki seri numarasıyla kağıt üzerindeki numara aynı olmalıdır. Değilse sistem üzerinde manuel düzeltme yapılıp güncelle butonuna tıklanır.
  2. Acente veya Müşteri butonları kullanılarak kayıtlı şirket veya misafirlerin bilgileri faturaya çekilebilir.
  3. Manuel olarak adres bilgileri, ünvan ... vs değiştirilip Adres Kaydet butonuna tıklanırsa girilen bilgileri misafirin profil kartına fatura adresi olarak kaydeder.
  4. İsteğe bağlı olarak sol alt kısımda bulunan fatura formatları seçilebilir.

**Sağ taraftaki kağıt görüntüsünde ne görünüyorsa Kaydet Yazdır butonuna tıklandığında yazıcıdan o çıkar. Bu sebeple yapılan her değişiklikten sonra Güncelle butonuna tıklamak gerekir.

En yaygın iki fatura formatı:

Gelir Kümülatif : Tüm Hesap detaylarının ayrıntılı göründüğü format.

Kümülatif : Tüm hesap gruplarının KONAKLAMA BEDELİ yazısının altında toplandığı format.

Fatura iptali Hareketler -> Fatura Arama kısmındaki İptal butonundan yapılır. Yine bu ekrandan tekrar yazdırmak veya mail olarak göndermek mümkündür.

results matching ""

    No results matching ""