Otel Programı

Kolay Kullanım

Ekranlar kolay kullanım için sade ve anlaşılır şekilde dizayn edilmiştir. Program sizi yönlendirir.

Güvenilirdir

Finansal işlemlerde kayıt silinemez. Sadece iptal/ters kayıt yapılabilir. Böylece kayıp ve kaçakların önüne geçilmiş olur.

Hareketler İzlenebilir

Program içerisindeki kritik tüm hareketler loglanır. Değişiklik ve silmeleri kimin ne zaman yaptığı ve eski değerleri raporlanabilir.

Destek ve Yardım

Uzman personelimizden 7/24 yerinde ve telefon desteği

Gün Sonu

Kolay ve yönlendirici ekranları ile hızlı ve kolayca gün sonu işlemleri yapılır.

Çoklu Dil Desteği

Her kullanıcı tercih ettiği dilde programı kullanabilir. Türkçe,İngilizce,Rusça ve Fransızca dilleri ile program kullanılabilir.

Kanal Yönetimi Entegrasyonu

Kanal Yönetim Sistemi ile entegre çalışır. Doluluk bilgileri otomatik olarak gönderilir. Rezervasyonlar otomatik olarak sisteme kayıt edilir.

Booking Engine Entegrasyonu

Otelin Kendi sitesindeki rezervasyon motoru ile entegre çalışır. Doluluk bilgileri otomatik olarak gönderilir. Rezervasyonlar otomatik olarak sisteme kayıt edilir.

Muhasebe Yazılımları İle Entegredir

Kesilen faturalar,alınan ödemeler,satın almalar muhasebe programında ilgili modüllere otomatik olarak aktarılır. Elle kayıt girmek zorunda kalmazsınız.

Santral Entegrasyonu

Santrallerle entegre çalışarak odalardan yapılan görüşmeleri oda folyosuna otomatik olarak işler.

Kapı Kilit Entegrasyonu

Müşteri check-in yaptığında program otomatik olarak kart oluştur ve check-out yaptığında kartı iptal eder. Tüm kart hareketleri raporlanabilir.

Polis ve Jandarma Entegrasyonu

Polis ve Jandarma sistemlerine bilgiler otomatik olarak gönderilir.

Güvenlidir

Tüm ekran ve fonksiyonlar kullanıcının yetkisi dahilinde kullanılabilir.

Satış Modülü

Acente kartlarında sınırsız şirket adres ve kontak tanımları yapılabilir.

Acentelerle yapılan görüşmeler acente kartı üzerinden yapılabilir.

Acente ile dosya ve dökümanlar sistem veritabanına eklenebilir

Acentelere kredi limitleri tanımlanarak risk yönetimi sağlanır.

Afişe Fiyat tanımları yapılarak kapı fiyatlarında standardizasyona gidilebilir.

Paket fiyatları oluşturularak misafirlere opsiyonel hizmetler sağlanabilir.

Fiyat anlaşmalarında onay mekanizması sayesinde verilen fiyatlarda denetim sağlanır.

Acentelere oda tipleri bazında ve/veya genel olarak periyodlar dahilinde kontenjan verilebilir.

Acentelerin satış verileri kayıt edilerek acente bazında performans takibi yapılabilir.

Fiyat anlaşmalarında breakdownlar yapılabilir. Bu şekilde konaklama hesabı içerisinden arzu edilen hesaplar ayrıştırılarak tesis gelirlerinde çeşitlilik sağlanabilir.

Önbüro Modülü

Oda planı ekranı vasıtasi ile anlık olarak otelin durumu izlenebilir.

Günlük veya ileri tarihlerdeki rezervasyonlar için blokaj yapılabilir.

Housekeeping ile odaların müşteri kabulu açısından temizlik ve kirlilik durumlarına anlık olarak ulaşılıp müdahale edilebilir.

Teknik Servis ve Oda Bakım hizmetleri verimli bir biçimde planlanıp, otel kapasitesi ileriye yönelik oluşturulur.

Gelecekler kontrolü ile gün içi beklenen misafirler izlenebilir.

İçerdekiler kontrolü ile mevcut misafirlere ulaşılabilir.

Gidecekler kontrolü ile çıkması beklenen misafirler izlenebilir.

Misafirlerin harcamaları acente, oda veya şahsi hesaplarına işlenebilir.

Yapılan tahsilatlar ilgili hesaplara işlenebilir.

Sürekli olarak aktif folyolara ulaşılabilir.

Rezervasyonlu veya Walkin tipindeki misafirler teker teker ya da grup halinde Checkin yapılması sureti ile kabul edilebilir.

Checkin esnasında kayıtlı müşteriler sistem tarafından tanınarak aynı bilgilerin tekrar talep edilmesi ve sisteme girilmesi ile yapılacak zaman israfı önlenmiş olur.

TC Kimlik bilgi kontrolü Sistem tarafından kolaylaştırılmıştır.

Polis XML dosyası oluşturulur.

Checkout tarihi gelmiş müşteriler grup halinde veya teker teker checkout edilebilir.

Checkout işleminde bakiye kontrolu yapıldığından bakiyesi sıfırlanmamış oda veya diğer tipteki folyolar checkout edilemez.

Erken Checkoutlarda sistem kullanıcıyı uyararak hatayı önler.

Acente folyo bakiyeleri acentenin kredi hesabına kolaylıkla kaldırılabilir.

Oda ve oda içerisindeki misafir değişiklikleri hızlıca yapılabilir.

Self tipteki odalar acente folyolarına bağlanabilir.

Odalara mesaj ve istek bırakılabilir ve bu mesaj ve istekler oda ekranında gösterilir.

Oda planındaki filtreleme ve arama özelliği odalara ve gruplara hızlı erişimi sağlar.

Oda planından otelin mevcut durumu ve beklenen gelirleri anlık olarak izlenebilir.

Ilgili folyolar arasında geçişler hızlıca yapılabilir.

Rezervasyon Modülü

Acente ve Self tipinde rezervasyonlar alınabilir.

Rezervasyon esnasında oda blokajı yapılabilir.

Grup veya bireysel rezervasyonlar alınabilir.

Garanti,Opsiyonel veya Waitlist tiplerinde rezervasyonlar alınabilir.

Acentelere verilen kontenjanlar parametrik olarak dolulukları etkileyeceği için short'a düşme ihtimali ortadan kaldırılır.

Üç boyutlu görsel grafikler yönetimsel kararlarda avantajlar sunmaktadır.

Yıllık Doluluk analizi ekranı ile yıllık bazda doluluklar görülebilir.

Özel gün ve bayramlar tanıtılarak otel fiyatlandırmaları realize edilebilir.

Tarihlere göre otel dolulukları %100 doğrulukla izlenebileceği için short'a düşme ihtimalleri ortadan kaldırılır.

Rezervasyonlar için gerekebilecek transfer talepleri kayıt altına alınıp raporlanabilir.

Gruplar veya bireyler için demirbaş tahsisi yapılabilir.

Belli kriterlere göre rezervasyonlarda filtreleme ve arama işlemleri hızlıca gerçekleştirilebilir.

Rezervasyon ekranında renklerdirmeler yapılarak görsellik sağlanır.

Rezervasyon ile ilişkili dosya ve dökümanlar veritabanında saklanır.

Rezervasyon detay ekranında spesifik tarih için rezervasyon detayları görünebilir.

Rezervasyon esnasında misafir bilgileri kaydedilebilir.

Rezervasyon esnasında pansiyon bilgilerine göre yemek planı oluşturulabilir ve oluşturulan plana müdahele edilebilir.

Grup veya bireysel rezervasyonlar için fiyat anlaşmaları ile verilen indirimlere rezervasyon esnasında müdahale edilebilir.

Rezervasyonlar için fiyatlar anlaşmalardan veya manuel olarak verilebilir.

Acentelerle yapılmış olan fiyat anlaşmaları rezervasyon detayına göre ve seçili acenteye, varsayılan olarak Sistem tarafından getirilir.

Kasa Modülü

Önbürodaki nakit ve kredi hareketleri tek ekran üzerinden izlenebilir.

City Ledger ve Pos Gelirleri takip edilebilir.

Döviz birimi cinsinden muhasebe hareketleri yapılabilir.

Tarih bazında kasa hareketleri raporu alınabilir.

Vardiya açılışları kullanıcı bazında kısıtlanmıştır.

Finansal işlemler türüne göre gruplandırılarak görsel analiz ve hızlı sonuca ulaşma sağlanmıştır.

Kasa ödemeleri çok hızlı biçimde gerçekleştirilebilir.

Döviz alım-satım işlemleri yapılabilir.

Otel nakit durumu TL ve döviz cinsinden izlenebilir.

Arka Büro Modülü

Acenteler ve Firmalar değişik tiplerde tanıtıldığı için borç ve alacak takipleri daha kolay olmaktadır.

Acentelerin krediye ayrılan hareketleri ve tahsilatları bu modül vasıtası ile takip edilebilir.

Borçlu ve Alacaklı firmalar hızlı bir biçimde tespit edilebilir.

Tahsilat ve ödemeler hızlı bir biçimde gerçekleştirilebilir.

Ödeme ve alıcak takipleri dönemlere ayrıldığı için devir takibi Sistem tarafından yapılır.

Detaylı raporlama seçenekleri finansal planlamayı daha tutarlı yapar.

Manuel olarak fatura kesilebilir. Fatura kalemlerinde bir sınırlama yoktur.

Kesilen faturaların ihtiyaç halinde ulaşılması Sistem içerisinden sağlanır.

Cost Modülü

Satınalma işleminde değişik depolara stok kabulu yapılabilir.

Stok hareketleri farklı hareket tiplerine ayrılarak takibi sağlanır.

Yazılımda kullanılan algoritma stok maliyetlendirmesinde gerçekçi verileri oluşturur.

Üretim Emirleri vasıtası ile grup organizasyonlarında gerçekçi maliyetler Sistem tarafından çıkartılarak verilecek fiyatlara temel oluşturur.

Personel tüketimi maliyetlerine kolaylıkla ulaşılabilir.

Cost dönemlere ayrılarak dönem aralığı dışındaki verilerde değişiklik yapılması engellenmiştir.

Depolar arası transfer kolaylaştırılmıştır.

Fire stoklarının takibi sağlanmıştır.

Hareketlerin tümünde stok bakiyeleri dikkate alınır ve fazlalıklara izin verilmez.

Gelişmiş Raporlama araçları çok ileri seviyede depo takibini mümkün kılar.

Pos Modülü

Tesis içerisinde oluşturulan POS noktalarını Sistem'e entegre eder.

POS noktalari COST programı ile entegre çalışarak gerçekleşen satışları ilgili depo stoklarından düşürerek Sistem stok verilerinin doğruluğunu sağlar.

Adisyon hesapları Müşteri hesaplarına transfer edilebilir.

Personel bazında satış verileri raporlanarak performans analizi yapılabilir.

Adisyon aramaları hızlıca ve kolaylıkla yapılabilir.

Çoklu arama desteği sağlanmıştır.

Menülere indirim ve/veya ilave imkanlar sağlanmıştır.

Bir menü birden fazla POS noktasında kullanılabilir.

Menülere saat aralığı kısıtı verilerek zamanlama tutarlılığı sağlanır.

POS gelirlerinin takibi gelişmiş raporlama araçları ile sağlanmıştır.

SPA Modülü

Santral Modülü

Santral modülü Sistem'e entegre çalışır.

Santal sınırlaması yoktur. Bütün santrallere entegre olabilir.

Gerçekleştirilen telefon görüşmelerini izleyerek ilgili odaların hesaplarına atar.

Telefon bazında kontür ücretlendirme mümkündür.

Departman bazında kontur ücretlendirme mümkündür.

Görüşmelerin tarih-saat,arayan ve aranan telefon numaraları ve diğer detay verileri kayıt altına alınarak takibi sağlanır.

Detaylı rapor seçenekleri sunar.

Ip ve Seri Porttan çalışan santralleri destekler.

Rapor Modülü

Raporlar email olarak istenilen adreslere gönderilebilir.

Rapor formatları tesise özel olarak tasarlanabilir.

Raporlar MSExcel de dahil olmak üzere 6 değişik formatta saklanabilir.

İşletmenin gelir ve giderlerini takip açısından detaylı rapor seçenekleri sunulmuştur.

POS noktalarının satış hasılatlarını veren raporlar mevcuttur.

Acente ve Şirket cari durumlarını detaylı gösteren raporlar sunulmuştur.

Raporlarda kullanılan ara formlar ile rapor verilerinin özelleştirmesi kullanıcıya bırakılmıştır.

Onlarca rapor seçeneği ile Sistem Otel Yazılımı her türlü ihtiyaca cevap verebilecek alt yapıya sahiptir

01 Sistem Otel Programı Oda Planı

02 Sistem Otel Programı Walkin Oda Ayırma

03 Sistem Otel Programı Rezervasyon ve Blokaj

04 Sistem Otel Programı Şirket ve Fiyat Tanımları

05 Sistem Otel Programı Folyo ve Fatura İşlemleri

06 Sistem Otel Programı Folyo Türleri ve Aktif Folyolar

07 Sistem Otel Programı Kasa İşlemleri

08 Sistem Otel Programı Günsonu İşlemleri

09 Sistem Otel Programı CRM ve Hareketler

10 Sistem Otel Programı Housekeeper ve Teknik Servis İşlemleri

11 Sistem Otel Programı Kanal Yönetimi

12 Sistem Otel Programı Cari İşlemler

13 Sistem Otel Programı Personel ve Muhasebe Kasa

14 Sistem Otel Programı Pos - Restoran Modülü

15 Sistem Otel Programı Satın Alma ve Stok Tanımları

16 Sistem Otel Programı Stok Hareketleri ve Stok Transfer

17 Sistem Otel Programı Sayım İşlemleri ve Dönem Kapatma

18 Sistem Otel Programı Yardımcı Araçlar

19 Sistem Otel Programı HES Kodu Entegrasyonu