Restoran Programı

Kolay Kullanım

Ekranlar kolay kullanım için sade ve anlaşılır şekilde dizayn edilmiştir. Program sizi yönlendirir.

Güvenilirdir

Finansal işlemlerde kayıt silinemez. Sadece iptal/ters kayıt yapılabilir. Böylece kayıp ve kaçakların önüne geçilmiş olur.

Hareketler İzlenebilir

Program içerisindeki kritik tüm hareketler loglanır. Değişiklik ve silmeleri kimin ne zaman yaptığı ve eski değerleri raporlanabilir.

Destek ve Yardım

Uzman personelimizden 7/24 yerinde ve telefon desteği

Gün Sonu

Kolay ve yönlendirici ekranları ile hızlı ve kolayca gün sonu işlemleri yapılır.

Çoklu Dil Desteği

Her kullanıcı tercih ettiği dilde programı kullanabilir. Türkçe,İngilizce,Rusça ve Fransızca dilleri ile program kullanılabilir.

Güvenlidir

Tüm ekran ve fonksiyonlar kullanıcının yetkisi dahilinde kullanılabilir.

Kasa Modülü

Önbürodaki nakit ve kredi hareketleri tek ekran üzerinden izlenebilir.

City Ledger ve Pos Gelirleri takip edilebilir.

Döviz birimi cinsinden muhasebe hareketleri yapılabilir.

Tarih bazında kasa hareketleri raporu alınabilir.

Vardiya açılışları kullanıcı bazında kısıtlanmıştır.

Finansal işlemler türüne göre gruplandırılarak görsel analiz ve hızlı sonuca ulaşma sağlanmıştır.

Kasa ödemeleri çok hızlı biçimde gerçekleştirilebilir.

Döviz alım-satım işlemleri yapılabilir.

Otel nakit durumu TL ve döviz cinsinden izlenebilir.

Arka Büro Modülü

Acenteler ve Firmalar değişik tiplerde tanıtıldığı için borç ve alacak takipleri daha kolay olmaktadır.

Acentelerin krediye ayrılan hareketleri ve tahsilatları bu modül vasıtası ile takip edilebilir.

Borçlu ve Alacaklı firmalar hızlı bir biçimde tespit edilebilir.

Tahsilat ve ödemeler hızlı bir biçimde gerçekleştirilebilir.

Ödeme ve alıcak takipleri dönemlere ayrıldığı için devir takibi Sistem tarafından yapılır.

Detaylı raporlama seçenekleri finansal planlamayı daha tutarlı yapar.

Manuel olarak fatura kesilebilir. Fatura kalemlerinde bir sınırlama yoktur.

Kesilen faturaların ihtiyaç halinde ulaşılması Sistem içerisinden sağlanır.

Cost Modülü

Satınalma işleminde değişik depolara stok kabulu yapılabilir.

Stok hareketleri farklı hareket tiplerine ayrılarak takibi sağlanır.

Yazılımda kullanılan algoritma stok maliyetlendirmesinde gerçekçi verileri oluşturur.

Üretim Emirleri vasıtası ile grup organizasyonlarında gerçekçi maliyetler Sistem tarafından çıkartılarak verilecek fiyatlara temel oluşturur.

Personel tüketimi maliyetlerine kolaylıkla ulaşılabilir.

Cost dönemlere ayrılarak dönem aralığı dışındaki verilerde değişiklik yapılması engellenmiştir.

Depolar arası transfer kolaylaştırılmıştır.

Fire stoklarının takibi sağlanmıştır.

Hareketlerin tümünde stok bakiyeleri dikkate alınır ve fazlalıklara izin verilmez.

Gelişmiş Raporlama araçları çok ileri seviyede depo takibini mümkün kılar.

Pos Modülü

Tesis içerisinde oluşturulan POS noktalarını Sistem'e entegre eder.

POS noktalari COST programı ile entegre çalışarak gerçekleşen satışları ilgili depo stoklarından düşürerek Sistem stok verilerinin doğruluğunu sağlar.

Adisyon hesapları Müşteri hesaplarına transfer edilebilir.

Personel bazında satış verileri raporlanarak performans analizi yapılabilir.

Adisyon aramaları hızlıca ve kolaylıkla yapılabilir.

Çoklu arama desteği sağlanmıştır.

Menülere indirim ve/veya ilave imkanlar sağlanmıştır.

Bir menü birden fazla POS noktasında kullanılabilir.

Menülere saat aralığı kısıtı verilerek zamanlama tutarlılığı sağlanır.

POS gelirlerinin takibi gelişmiş raporlama araçları ile sağlanmıştır.

Rapor Modülü

Raporlar email olarak istenilen adreslere gönderilebilir.

Rapor formatları tesise özel olarak tasarlanabilir.

Raporlar MSExcel de dahil olmak üzere 6 değişik formatta saklanabilir.

İşletmenin gelir ve giderlerini takip açısından detaylı rapor seçenekleri sunulmuştur.

POS noktalarının satış hasılatlarını veren raporlar mevcuttur.

Acente ve Şirket cari durumlarını detaylı gösteren raporlar sunulmuştur.

Raporlarda kullanılan ara formlar ile rapor verilerinin özelleştirmesi kullanıcıya bırakılmıştır.

Onlarca rapor seçeneği ile Sistem Otel Yazılımı her türlü ihtiyaca cevap verebilecek alt yapıya sahiptir